Para pelanggan kami boleh berhubung dengan kami dengan menggunakan alamat email kami seperti di bawah ini:-

  • ummidesign@yahoo.com
  • ummidesign@gmail.com

Atau dengan menefon kami melalui talian  012 – 6013139.

Advertisements